Buga Lyrics Download Buga by Kiss Daniel Here “Buga”(feat. Tekno) Hey!Don't SleepDon't SleepWake upCollect your moneyCollect your moneyWake up, eh!Collect your moneyCollect your moneyWake upGiddem Gbe'ra, gbe'raGbe'ra go get that mullah (wake up)Mo ni ko kalaKala gb'owo yẹn oKala gb'owo yẹn...